Alle prosjekter

Søndre Fjellstølen

Sommerseth Design leverer visuell profil og nye nettsider for et veldrevet hytteområde i Sør Aurdal.

Tusen takk til Torkel Bergstøl for oppdraget med å utvikle logo og nye nettsider for Søndre Fjellstølen. Arbeidet startet vinter/vår 2019.

De gamle siden var uoversiktelige, mangelfull på responsivitet samt led av å være noen år gamle rent visuelt. Design og utvikling er gjort internt i Sommerseth Design, er bygget på Wordpress plattformen samt har enkel front-end redigering av innhold. Det er også lagt til rette for admininstrasjon av lokale tilbydere (custom annonsemodul) som kan vise frem hva området har å tilby av varer og tjenester.

Søndre Fjellstølen, er et veldrevet hytteområde med egen Hytteeierforening, Løypelag og Veilag. Hytteeierforeningen er en interesseorganisasjon som ivaretar interessene til hytteeiere i området. De er medlem av Sør Aurdal hytteforum og deltar i kontaktmøter med kommuneledelsen for å diskutere temaer som berører friluftsområdet.

Leveransen inkluderte:

Visuell identitet

Web design

Web utvikling

fjellstolen.no

hello@sommersethdesign.noPersonvern og cookiesBuild with ❤️ in Webflow

Telefon: 92 46 85 45 eller 41 10 64 21
Mosesvei 34, 1448 Drøbak