aScan

Sommerseth Design har i samarbeid med aScan designet og utviklet en ny håndbok som forenkler og klargjør prosesser med strømlinjeformet tekst og klare illustrasjoner, tilpasset både trykk og digital bruk.

Grafisk design
Illustrasjoner
Layout
Prosjekt anerkjennelse:
No items found.

Når aScan kom til Sommerseth Design hadde de et utdatert og lite brukervennlig dokumentasjon på sin løsning. Det var blanding av foto, illustrasjoner, skjermbilder og generelt "sprikende" helhetlig look. Utfordringen var også muligheten til å raskt kunne se de nødvendige stegene på mobile skjermer.

I tett samarbeid har Sommerseth Design og aScan, gått sammen om å skape en ny og forbedret håndbok som skiller seg ut med sitt innovative preg innen grafisk design og layout. Denne håndboken er nøye utformet for å møte behovene til både trykte medier og digitale plattformer, og presenterer innholdet på en måte som gjør det tilgjengelig og engasjerende for bruker.

Håndbokens design har som mål å eliminere unødvendig kompleksitet og i stedet fremheve det essensielle gjennom presise og korte tekster samt forståelige illustrasjoner.

Sommerseth Design sin tilnærming har vært å utelate overflødig informasjon og heller fokusere på kjerneelementene som gjør at brukeren raskt kan oppfatte og forstå de viktige punktene. Dette gjør håndboken til et uvurderlig verktøy for alle som skal ta i bruk aScan sitt produkt.

Mobilversjon håndbok
Nærbilde av to iPhones som viser illustrasjoner

Sommerseth Design utviklet egen illustrasjonsstil som skulle være tydelig for bruker og ikke minst ha eget særpreg som aScan kan ta eierskap til gjennom fremtidige produksjoner.

Mobilversjon håndbok
Mobilversjon håndbok
Nettbrettversjon av håndboken
Printversjon håndbok

Tilbake til oversikt

Besøk nettside

Anerkjennelser.

design awards x23 / COMPUTER ARTS / WEB DESIGNER MAGAZINE / MAGNET AWARDS / 3D world magazine

Sommerseth Design holder kontoret feriestengt 19. juni t.o.m. 28. juni 2022
Affiliate
Professional Partner