Children and war foundation

Relansering av ny visuell identitet samt webside for hjelpeorganisasjonen Children and war foundation.

Visuell profil
Web design / UI&UX
Web utvikling (Wordpress)
Grafisk design
Prosjekt anerkjennelse:
CSS Design Awards Special Kudos merke

Oppdraget med å designe ny visuell profil startet i 2018. Vi jobbet tett med kjernegruppen i CAW (Children and War Foundation) med å lande et uttrykk som omfavnet og symboliserte omsorg, barn, gruppering samt signatursterk “C”. Vi hadde en god prosess på trådskisser, design av web og strukturering av innhold mot utvikling av websiden. Nettsiden ble svært omfattende, men skulle ha enkel publisering av relevante nyheter, hendelser, forskning, trening og tiltak i CAW sitt viktige arbeid.

Publiseringsløsning: Wordpress og Elementor sidebygger

Annonse
Annonse

Children and War Foundation jobber med barns ettervirkninger av krig.

Annonse
Visittkort

Tilbake til oversikt

Besøk nettside

Anerkjennelser.

design awards x23 / COMPUTER ARTS / WEB DESIGNER MAGAZINE / MAGNET AWARDS / 3D world magazine

Sommerseth Design holder kontoret feriestengt 19. juni t.o.m. 28. juni 2022
Affiliate
Professional Partner