ProsjekterTjenesterBloggKontakt

Viktig: Google ruller ut Analytics 4

4/4/2021

Det vil si at din eksisterende Google Analytics konto må oppgraderes til v4. For på et eller annet tidspunkt vil nåværende versjon slutte å fungere / samle data. Sommerseth Design har på sine egne sider oppdatert til den nye versjonen.

Blant nye funksjoner vi ser er:

  • Nye og forbedrede innsikter som nå i større grad er AI styrt
  • Dypere publikum integrasjoner med Google Ads
  • Du vil også kunne se hendelser fra YouTube besøkende

Oppdateringen krever at man bytter ut eksisterende unike ID hos Google Analytics, ny ID blir skapt (data videreføres). Det viktigste siste steget er at man må lime inn den nye koden på websiden.

Se WPCrafter sin gjennomgang dersom du bruker Wordpress (koden gjelder for sider produsert på alle plattformer, eks: Webflow, Wix, Craft, Joomla etc.):

Se mer funksjon
Tilbake til nyhetsoversikt
Anerkjennelser.

design awards x21 / COMPUTER ARTS / WEB DESIGNER MAGAZINE / MAGNET AWARDS / 3D world magazine